HURTIG LEVERING FRA 2-5 HVERDAGE
14 DAGES FORTRYDELSESRET

Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse og gyldighed
Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale. Enhver afvigelse fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, angivet af køber ved ordreafgivelse eller lignende vil ikke være gældende parterne imellem, medmindre Flisestudiet A/S skriftligt har accepteret denne afvigelse.

2. Tilbud og accept
Skriftlige tilbud afgivet af Flisestudiet A/S er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er anført i tilbuddet. Flisestudiet A/S tager dog forbehold for mellemsalg. Tilbud afgivet mundtligt skal antages med det samme. Købers accept af tilbuddet skal være Flisestudiet A/S i hænde inden acceptfristens udløb. En ordre er først bindende for Flisestudiet A/S, når Flisestudiet A/S har afgivet skriftlig ordrebekræftelse. Dette gælder uanset om køber har afgivet ordren mundtligt, skriftligt eller elektronisk. Såfremt køber måtte have indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal indsigelserne være fremsat skriftligt over for Flisestudiet A/S senest 24 timer fra ordrebekræftelsesdatoen. I modsat fald anses ordrebekræftelsen bindende for køber.

3. Priser
Alle anførte priser er incl. merværdiafgift, andre offentlige afgifter samt ekskl. Leveringsomkostninger hvis ikke andet fremgår. De i Flisestudiet A/S prislister anførte priser er alene vejledende salgspriser for de pågældende produkter og er således ikke bindende for Flisestudiet A/SFlisestudiet A/S kan således til enhver tid uden forudgående varsel foretage prisændringer. Der tages forbehold på hjemmesiden, f.eks. for trykfejl, prisstigninger, udsolgte varer og lignende.

4. Betalingsbetingelser
Betalingsmetode hos Flisestudiet A/S er: Dankort, Visa/Dankort.
Betaling via bankoverførsel kan foretages efter aftale.
Betaling med Kreditkort
Vælg betalingskorttype og følg anvisningerne trin for trin.
Læs mere om sikker betaling på : www.pbs.dk


5. Leveringstider
Leveringstiden står på varen i butikken, Flisestudiet A/S normale leveringstid er for de fleste varer 1 uge.
Ved restordre eller længere leveringstid forsøger vi at orientere pr. mail om leveringstiden.
Flisestudiet A/Skan ikke gøres ansvarlig for
- forsinkelse af leverancer, og deraf følgende forsinkelse i et byggeri (Håndværkerudgifter for ventetid honoreres ikke)
- transportskader
- fabrikationsfejl i produkter.

6. Levering – risikoens overgang
Flisestudiet A/S leverer kun varer i hele Danmark. Levering udenfor Danmark kan kun ske efter aftale.
Levering af varer fra Flisestudiet A/S forgår som følgende:
Ved registrering af betaling på vores konto, vil ordren straks blive behandlet og varen afsendt. Dette sker med Fragtmand eller Post-Danmark.
Levering af varer fra Flisestudiet A/S anses for sket, når forbrugeren har modtaget varen på leveringsadressen.
Varen afleveres normalt til modtages dør i jordhøjde eller ved kantstenen
Hvis du som kunde giver fragtmand eller post tilladelse til at varerne må stilles uden din tilstedeværelse, er dette det samme som fuld kvittering for modtagelse.
Ved modtagelse af varen er risikoen overgået til kunden.
DET ER MEGET VIGTIGT at tjekke om varen er intakt og ikke beskadiget ved modtagelsen fra fragtmanden / Post-Danmark. Ved kvittering for modtagelsen betyder det at varen er i orden.
Hvis transportskade konstateres skal modtagelse nægtes, det vil sige ( post eller fragtmanden tager varerne med retur)
Der skal, hvis pakken er sendt med Post Danmark STRAKS ( straks = samme dag ) reklameres og gøres opmærksom på at varen er beskadiget og pakken skal mærkes ” modtagelse nægtet ” ( Posten tager pakken retur )
Har man modtaget varen, skal man straks gå på posthuset og reklamere.
Hvis pakken er sendt med Fragtmand skal der STRAKS ( straks = samme dag ) reklameres og gøres opmærksom på at varen er beskadiget. Se ”Skjulte transportskader”
Det er herefter postens eller fragtmandens reklamationsafdeling som tager sig af sagen.
Når post eller fragt skriftligt har godkendt reklamationen, kan en ny forsendelse herefter afsendes.
Reklamationer der modtages efter 2 dage afvises.
Hvis varen er bortkommet under transport hæftes der naturligvis ikke.
Når vi bliver bekendt med situationen fremsendes straks en ny.

 

7. Mangler og mangelafhjælpning
Det påhviler køber straks ved modtagelsen af leverancen og forinden det solgte tages i anvendelse, nøje at gennemgå leverancen såvel med hensyn til kvalitet som med hensyn til mængde. Såfremt køber måtte finde, at leverancen er mangelfuld, skal han straks og inden 2 dage fra leveringstidspunktet fremsætte skriftlig reklamation over for Flisestudiet A/S med nøjagtig angivelse af manglens karakter og omfang. Såfremt køber ikke inden den angivne frist fremsætter skriftlig reklamation, fortaber køber sin reklamationsret. I tilfælde af reklamation må varen ikke tages i anvendelse, førend Flisestudiet A/S har haft lejlighed til at undersøge leverancen for den påståede mangel. Idet omfang Flisestudiet A/Småtte konstatere, at der foreligger en mangel ved leverancen, er Flisestudiet A/S berettiget til at omlevere.

Køber kan ikke gøre krav gældende af nogen art i anledning af forsinkelse opstået ved omlevering. For omleverede varer sker leverancen på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Omleveringen sker dog for Flisestudiet A/S regning og risiko, medmindre andet er aftalt.

8a. Måltolerencer

Natursten :             følgende tolerancer må accepteres på tykkelsen/størrelse +/- 10 % ( på kløvede materialer evt. mere )

Keramiske fliser :     Der henvises til producentens tolerancer

Mosaik :                 Mosaik er håndlavet, derved kan der forekomme variationer. Nettet som mosaikken er monteret på må kun anses som en hjælp under montagen. Der skal bruge hvid fliselim til montage af glasmosaik mm.

8b. Naturstens egenarter

Følgende egenarten berettiger ikke til reklamationer, hvis de er behandlet fagmæssigt korrekt:

·          Granittyper m/ensartet mønster - disse typer kan have naturpletter (op til 15cm2 i størrelsen) Naturpletter ses som en større ensfarvet plet i mønstret, afhængig af kontrasten mellem pletternes eller årenes farve og pladens bundfarve. Svindrevner kan forekomme.

·          ”Elefantfødder” – disse ses som en mat plet på den polerede plade, og de kan ikke poleres op.

·          Granittyper m/ årede og flammede mønstre – i disse typer kan der forekomme væsentlige farve og strukturvariationer; også på den enkelte plade. Svindrevner kan forekomme.

·          Brunlige årer kaldet ”glasårer” er en naturlig forekomst i visse stentyper, især Mocca Crema. Disse må ikke forveksles med revner og berettiger ikke til reklamation.

·          Visse stentyper er dannet således. At den poleret overflade fremstår med mindre felter eller årer der ikke kan blankpoleres.

·          Naturens egenarter som f.eks sandhuller, glasårer, porøse overflader og koncentrationer af farvepigment, der fremstår som plettet, er en naturlig del af natursten og berettiger ikke til reklamation. 


9. RETURNERING/OMBYTNING
Der ydes 14 dages fuld returret.
Ved fortrydelse af et køb, SKAL varen returneres inden 14 dage efter modtagelsen. Dette forudsætter at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som ved modtagelsen. Originalemballagen skal desuden returneres i en stand, der gør et videresalg muligt. Kunden har selv ansvaret for at varen kommer frem i hel stand.
Kunden bevarer dog fortrydelsesretten, hvis varen er blevet beskadiget eller forringet, uden at beskadigelsen eller forringelsen skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra forbrugerens side, det er således transportøren som skal drages til ansvar. Varer tages ikke retur efter 14 dage uden forudgående aftale.
Varer som ikke er på lager betragtes alle som skaffevarer.
Vi tilbagebetaler det fulde beløb, hvis returneringen opfylder betingelserne, og varen kan godkendes til videresalg.
Specialfremstillede varer, eksempelvis Jetcutting, er varer som fremstilles specielt på ordre efter kundens ønsker, kunden skal derfor skriftligt samtykke inden ordren sættes i værk, da der ikke ydes returret på disse varer. Specialfremstillede varer tages ikke retur. Specielt fremskaffet varer fra producenter i udlandet, tages kun retur, såfremt producenten indvilger i det.
Ved returnering af en vare skal Flisestudiet A/S kontaktes pr. mail: flisestudiet@flisestudiet.dk
Man vil her få oplyst hvordan returneringen skal foregå. Husk at varen altid skal returneres i original emballage og køber hæfter selv for forsendelsen.

10. Ansvarsbegrænsning
Flisestudiet A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art, såsom driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller ethvert andet lignende økonomisk konsekvenstab. Flisestudiet A/S kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade eller nogen mangel, der er en følge af købers skødesløse, ukorrekte eller uhensigtsmæssige anvendelse eller behandling af leverancen. Flisestudiet A/S kan ikke gøres ansvarlig overfor tredjemand. Flisestudiet A/S yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Flisestudiet A/S videreformidler alene producentgaranti til køber. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig vejledning, måltagning, beregning m.v som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af sælgers produkter. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochure, der er leveret med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte. Flisestudiet A/S påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger mm fra sælgers leverandør.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte eller udgåede v
 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse flisestudiet@flisestudiet.dk